Дiяльнiсть головного управлiння Пенсiйного фонду України в Днiпропетровськiй областi

П

Пенсiйний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здiйснює керiвництво та управлiння солiдарною системою загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, провадить збiр, акумуляцiю та облiк страхових внескiв, призначає пенсiї та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне i в повному обсязi фiнансування та виплату пенсiй, допомоги на поховання, iнших соцiальних виплат, якi згiдно iз законодавством здiйснюються за рахунок коштiв Пенсiйного фонду України, здiйснює контроль за цiльовим використанням коштiв Пенсiйного фонду України. Дiяльнiсть Пенсiйного фонду України спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Віце-прем’єр-міністра - Мiнiстра соцiальної полiтики України.

 

План роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2015 рік

 

Звіт про виконання плану роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 12 місяців 2015 року

 

План роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про виконання Плану роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2016 рік

 

 

 

План роботи головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2017 рік