Оподаткування пенсій з 1 липня 2016 року та особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам

З 01.07.2016 року набрав чинності Закон України  від 02.06.2016 №1411-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій», відповідно до якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення.

Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

Із зазначених пенсій, тимчасово, до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України, буде утримуватись і військовий збір 1,5% .

 Ці положення не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Водночас, для працюючих пенсіонерів зберігається особливий порядок виплати пенсій.

А саме:

  • не виплачується пенсія, призначена відповідно до чинного законодавства особам, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених спеціальними законами ("Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів", "Про службу в органах місцевого самоврядування" тощо);
  • пенсіонери, які працюють на інших посадах або роботах одержують пенсію в розмірі 85 відсотків. При цьому, сума пенсії до виплати не може бути меншою 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, з 1 травня поточного року  такий розмір становить 1695 грн. (1130 грн. х 150%).

Дані обмеження не застосовуються до інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, а також осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема, членів сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, прирівняних до них осіб, які загинули або померли внаслідок поранення контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби).

Не застосовуються обмеження щодо виплати пенсії та щомісячного довічного грошового утримання протягом особливого періоду, до якого віднесено проведення антитерористичної операції на сході України, до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

 

Наприклад,

А. Працююча особа, призначено  пенсію 15 000,00 гривень на місяць:

1. розмір пенсійної виплати, як працюючому пенсіонеру, складає 12 750,00 грн. (15 000,00 грн * 85% )

2. базою оподаткування є 2 010,00 грн.(12 750,00-10 740,00), до якої застосовується ставка 18%. Розмір податку – 361,80 грн (2 010,00*18%), військовий збір  – 30,15 грн (2 010,00*1,5%)

Розмір пенсіної виплати складає 12 358,05 грн;

 

Б. Непрацююча особа, призначено  пенсію 15 000,00 гривень на місяць:

1.базою оподаткування є 4 260,00 грн (15 000,00-10 740,00), до якої застосовується ставка 18%. Розмір податку – 766,80 грн (4 260,00*18%), військовий збір – 63,90 грн (4 260,00*1,5%)

Розмір пенсійної виплати складає 14 169,30 грн;