Закон України №3668-VI. 


   "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи".

 

Про затвердження Стандартiв державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна. 


   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 1 . Термiни, якi вживаються в Стандартах державного фiнансового контролю. 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 2 . Планування державного фiнансового контролю. 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 3 . Органiзацiя та виконання контрольних заходiв . 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 4 . Документування результатiв та формування матерiалiв контрольних заходiв, порядок їх опрацювання i використання . 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 5. Здiйснення контрольних заходiв в умовах електронного зберiгання i обробки iнформацiї, яка пiдлягає дослiдженню 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 6 . Оцiнка стану внутрiшнього фiнансового контролю. 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 7 . Попередження правопорушень з боку суб'єктiв державного фiнансового контролю та їх службових осiб . 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 8 . Оприлюднення результатiв державного фiнансового контролю. 
   Стандарт державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна - 9 . "Взаємодiя з правоохоронними органами".

 

 Про затвердження _нструкц_ї про порядок обчислення _ сплати страхувальниками та застрахованими особами внеск_в на загальнообов'язкове державне пенс_йне страхування до Пенс_йного фонду України