Про Пенсійний фонд

Пенсiйний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

 

Пенсiйний фонд України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституцiї та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

 

Основними завданнями Пенсійного фонду України є: 
- реалізація державної політики  з питань пенсійного забезпечення  та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
- внесення пропозицій Міністрові соціальної політики щодо забезпечення державної політики із зазначених питань;

- виконання інших завдань, визначених законом.