Пенсiйна система

 Пенсiйний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здiйснює управління фінансами пенсійного забезпечення, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

 

 Пенсiйний фонд України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. 

 Пенсiйний фонд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Пенсійний фонд України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.


 Основними завданнями Пенсійного фонду України є: 
- участь у формуванні та реалiзацiї державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування; 
- забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України; 
- використання коштів-Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.