Переведення з одного виду пенсії на інший

Згідно зі статтею 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії.

Заробітна плата для обчислення пенсії

Відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 7, 8 і 9 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Для визначення розміру пенсії за віком відповідно до частини другої статті 27 цього Закону заробітна плата для обчислення частини пенсії за період страхового стажу до набрання чинності цим Законом визначається на умовах і в порядку, передбачених законодавством, що діяло раніше, а для обчислення частини пенсії за період страхового стажу після набрання чинності цим Законом - на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Перерахунок пенсій з 01.10.2017

З 01.10.2017 проведено осучаснення пенсій (перерахунок) виходячи із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки (3764,40грн.) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%. Перерахунок мінімальної пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам проведено в розмірі прожиткового мінімуму (визначеного станом на 1 грудня 2017 року), який складає 1452 грн.

Відтак, зросли і прив’язані до цього показника виплати, а саме: надбавки, підвищення до пенсії, розмір яких обчислюється виходячи із прожиткового мінімуму (інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, надбавки за особливі заслуги перед Україною та інші). З 01.10.2017 виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться 100% незалежно від отримуваного заробітку.

З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені за спецзаконами не перераховувалися. Якщо розмір призначеної пенсії відповідно до спецзакону виявлявся меншим за розмір пенсії, розрахований за матеріалами пенсійної справи за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (надалі – Закон 1058) із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014 – 2016 роки та величини оцінки одного року страхового стажу – 1%, то переведення пенсіонера на пенсію на умовах, передбачених Законом 1058, здійснюється автоматично, без звернення пенсіонера.

Водночас, такі пенсіонери в будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спецзаконом із встановленням розміру пенсії, отримуваного до переведення за Законом 1058.

Одночасно законодавством передбачено для працюючих пенсіонерів переведення їх з пенсії, призначеної за спецзаконом, на пенсію згідно з Законом 1058, за заявою пенсіонера та додатково наданими документами про стаж та заробітну плату, набуті після призначення пенсії за спецзаконом.

При цьому, перерахунок пенсії проводиться відповідно до статті 42 Закону 1058 в більш вигідному варіанті, а саме: по стажу, або по стажу та заробітку. Переведення на пенсію згідно Закону 1058, з урахуванням додатково наданих документів, проводиться з дня звернення.

Одночасно повідомляємо, що згідно з частиною 2 статті 28 Закону № 1058-ІV з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Перерахунки працюючим пенсіонерам по стажу або по стажу та заробітку з 1 квітня 2018 року будуть проводитися автоматично для тих осіб, які мали право на такий перерахунок, але не звернулися із заявою до 1 березня 2018 року.

Для отримання інформації з пенсійних питань можливо зареєструватися на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та отримувати інформацію зі своєї облікової картки про страховий стаж, нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески з системи персоніфікованого обліку.

Умови призначення пенсії за віком

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» на призначення пенсії за віком мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.

До досягнення віку, встановленого абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися по 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:

по 31 грудня 2018 року - від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року - від 25 до 35 років.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 15 до 16 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 15 до 17 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 15 до 18 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року - від 15 до 25 років.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою - третьою цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного частинами першою - третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою - третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

Відповідно до п.7-1 розділу XV Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення», особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" , і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механізм виплати цієї допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Законодавством передбачено, що до 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду.

У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

З 1 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до низки законів, що регулюють питання пенсійного забезпечення громадян.

Розмір пенсії залежить від трьох показників: зарплати працівника, стажу та показника середньої заробітної плати по Україні, який застосовується при обчисленні пенсії.

З 1 січня 2018 року необхідний стаж для призначення пенсії становить 25 років, який кожні 12 місяців поетапно буде збільшуватись на 1 рік до 35 років. У разі відсутності у особи 25 років страхового стажу, в 2018 році така особа має право призначити пенсію після доопрацювання необхідної тривалості страхового стажу або придбати (купити) стаж, якого не вистачає для призначення пенсії в 60 років.

Із 2028 року пенсії у 60 років призначатимуться особам, які матимуть 35 і більше років страхового стажу, у 63 роки - особам, що матимуть від 25 до 35 років страхового стажу, у 65 років - від 15 до 25 років страхового стажу.

З 2028 року особи, які відпрацювали 40 років, зможуть вийти на пенсію в будь-який час.

Якщо особа досягла 60 – річного віку, але не має достатнього трудового стажу (не менше 15 років), то в такому випадку після досягнення такою особою 65 років призначатиметься державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Законодавством передбачено, що з 01.01.2018 до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зараховуються наступні періоди:

- ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску), незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

- проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

- перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

- перебування у відпустці для догляду дитини до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду дитини до досягнення нею 3-річного віку.

Чинним законодавством збережено право на достроковий вихід на пенсію за віком, як і раніше, для таких категорій:

- жінки, які народили п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, - після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох дітей чи дитини інваліда здійснював батько, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;

- особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше як 20 років у чоловіків і не менше як 15 років у жінок;

- особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років у чоловіків і не менше як                   10 років у жінок;

- журналісти, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій;

- військовослужбовці - учасники бойових дій мають право виходу на пенсію чоловіки - після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше як 25 років та жінки - після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

З 01.01.2018 право на призначення пенсії за вислугу років після досягнення відповідного віку, мають працівники авіації та льотно-випробуваного складу; робітники локомотивних бригад; працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових роботах; робітники і майстри, безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів; працівники освіти, охорони здоров’я, у яких станом на 11.10.2017 наявний страховий стаж та стаж за вислугу років, визначений чинним пенсійним законодавством.

Дочірні категорії

 • Добровiльна участь у пенсiйнiй системi

  Добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

   

  Відповідно до статті 12 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

  Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" .

  Участь застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування припиняється:

  у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону, втратила визначений цим Законом статус застрахованої особи;

  у разі закінчення терміну дії договору про добровільну участь або дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених цим Законом;

  у разі якщо застрахованій особі відповідно до цього Закону призначено пенсію і вона не продовжує працювати або якщо застрахована особа відповідно до цього Закону набула права на довічну пенсію чи одноразову виплату;

  у разі смерті застрахованої особи.

  У разі якщо особа не сплачувала страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування під час навчання, у період визнання особою з інвалідністю, тимчасового виїзду за кордон тощо, за нею зберігається право на набутий страховий стаж та право на пенсійні активи, що обліковані на її накопичувальному пенсійному рахунку у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.

  Особа, яка припинила участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, може поновити свою участь у цьому виді страхування з набуттям нею статусу, згідно з яким вона підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону або шляхом укладення в установленому цим Законом порядку договору про добровільну участь.

  Добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

 • Iнформацiйнi матерiали
 • Платники внескiв
 • Каталог послуг
 • Iнформацiйний кiоск
 • Військовослужбовцям

  Пенсійне забезпечення осіб,

  звільнених з військової служби,

  та деяких інших осіб та членів їх сімей

   

  Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” визначені умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

  Вказаним Законом визначені такі види пенсійного забезпечення:

  - пенсія за вислугу років;

  - пенсія по інвалідності;

  - пенсія в разі втрати годувальника.

   

  Призначення і виплата пенсій здійснюються органами Пенсійного фонду України.

  ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ (ДОВІЧНА) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;  особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за наявності встановленої законом тривалості вислуги від 20 до 25 років залежно від року звільнення зі служби:

  Дата звільнення зі служби

  Вислуга років на день звільнення

  по 30.09.2011 

  20 років і більше

  з 01.10.2011 по  30.09.2012 

  20  календарних  років  та 6 місяців і більше

  з 01.10.2012 по  30.09.2013  

  21 календарний рік і більше

  з 01.10.2013 по  30.09.2014

  21 календарний рік та 6 місяців і більше

  з 01.10.2014 по 30.09.2015 

  22 календарних роки і більше

  з 01.10.2015 по 30.09.2016

  22  календарних  роки  та  6  місяців  і більше

  з 01.10.2016 по 30.09.2017

  23 календарних роки і більше

  з 01.10.2017 по 30.09.2018

  23  календарних  роки  та  6 місяців і більше

  з 01.10.2018 по 30.09.2019

  24 календарних роки і більше

  з 01.10.2019 по 30.09.2020

  24  календарних  роки  та  6  місяців  і більше

  з 01.10.2020

  25 календарних років і більше

   

  Військовослужбовцям, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, пенсії за вислугу років призначаються незалежно від віку за наявності у них на день звільнення зі служби не менше 20 років вислуги.

  Військовослужбовцям офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, пенсії за вислугу років призначаються при досягненні ними 45 років та за наявності у них 20 і більше календарних років вислуги.

   

  Пенсія за вислугу років з урахування страхового стажу призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

  Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку.

   

  Категорії військовослужбовців, в залежності від розміру вислуги років та умов виходу на пенсію

  Розмір пенсії у відсотках до суми грошового забезпечення за кожний повний рік вислуги 

  за вислугу 20 років і більше

   50%

  понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення за кожній рік, але не більш 70% відповідних сум грошового забезпечення.

   

  звільненим у відставку за віком або станом здоров'я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію"

   55%

  які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України:

  50%

  понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення за кожній рік, але не більш 70% відповідних сум грошового забезпечення.

  які звільняються з військової служби на умовах Закону «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» за вислугу 20 років

  50%

  понад 20 років — 3%  за кожній рік,але не більше 65% відповідних сум грошового забезпечення.

  Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ  не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

  Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не повинен  перевищувати:

  • для І категорії — 100% відповідних сум грошового забезпечення;
  • для ІІ категорії  — 95% відповідних сум грошового забезпечення.
  •  

  МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ для військовослужбовців встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет на відповідний рік. У 2016 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб дорівнює з 1 січня – 1074,00 грн, з 1 травня  - 1130,00 грн. та з 1 грудня – 1247,00 грн.

  Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

   

  Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

   

  Порядок призначення пенсій за вислугу років

   Особам, звільненим з військової служби, із заявою про призначення пенсії за вислугу років необхідно звертатись до уповноваженого структурного підрозділу (УСП) свого відомства (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національній поліції,  Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України), що відповідає за підготовку та подання документів для призначення пенсії.

  До заяви подаються такі документи:

  • заява про призначення пенсії;
  • подання про призначення пенсії;
  • паспорт та його копія;
  • грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення зі  служби;
  • документи про необхідний страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з п. «б» ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
  • довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк».

   

   

   

   

  Умови виплати пенсії при поновленні на службі.

  Військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на таке пенсійне забезпечення,  пенсії  призначаються  і виплачуються після звільнення їх зі служби.

  Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які отримують пенсію за вислугу років, у разі повторного прийняття їх на військову   службу   до  Збройних  Сил  України,  інших  утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань, Державної служби  спеціального зв’язку  та  захисту  інформації  України та Державної   спеціальної   служби  транспорту,  службу  до  органів внутрішніх  справ,  службу до Національної поліції, органів  та  підрозділів  цивільного  захисту, податкової  міліції  та  Державної  кримінально-виконавчої  служби України   виплата  пенсій  на  час  їх  служби  припиняється. 

  При наступному  звільненні  із  служби  цих  осіб  виплата  їм  пенсій здійснюється   з  урахуванням  загальної  вислуги  років  на  день останнього звільнення.

  Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата  пенсій  на  час  такої  служби  не припиняється. 

   Після  звільнення  із  служби  цих  осіб виплата їм пенсій  здійснюється  з  урахуванням  додаткової вислуги років від часу  повторного  прийняття  їх на службу до дня демобілізації або звільнення. 

   Якщо  новий  розмір  пенсії  цих  осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата  їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову  або  прийняття  на  службу  у  зв’язку з мобілізацією, на особливий період. Такий порядок збереження, нарахування  та  виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для військовослужбовців, прийнятих  на  службу  на  посади начальницького і рядового складу органів  внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.

   

   

   

   

  Пенсії по інвалідності

  Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в разі, якщо інвалідність настала (стаття 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ):

  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником.

  Групи та причини інвалідності, а також час її настання встановлює медико-соціальними експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України

  Залежно від групи та причини інвалідності пенсії нараховуються в таких розмірах:

  Категорії інвалідів

  У відсотках до відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) 

  інваліди війни, інваліди при виконанні військових (службових) обов'язків

  • I група - 100 %;
  • II група - 80 %;
  • III група - 60 %

  інші інваліди (інвалідність яких настала в період проходження військової служби або в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням військових (службових) обов’язків.

  • I група - 70 %;
  • II група - 60 %;
  • III група - 40 %

  Мінімальні розміри пенсій військовослужбовців залежать від категорії військовослужбовця і встановлюються у відсотках до мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

  Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

  Категорії інвалідів

  Розміри мінімальних пенсій

  інваліди війни з числа солдатів і матросів строкової служби

  • I група - 120 %
  • II група - 110 %
  • III група - 105 %

  Інші інваліди з числа солдатів і матросів строкової служби

  • I група - 110 %
  • II група - 105 %
  • III група - 100 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

   

  • для осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби:

   

  • інваліди війни 1 групи – ПМ*130%*120%  (ПМ – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)
  • інваліди війни 2 групи – ПМ*130%*110% 
  • інваліди війни 3 групи – ПМ*130%*105% 

   

  • інші інваліди 1 групи – ПМ*130%*110% 
  • інші інваліди 2 групи – ПМ*130%*105% 
  • інші інваліди 3 групи – ПМ*130%*100% 

   

  • з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони - 120 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби:

   

  • інваліди війни 1 групи – ПМ*120%*120% 
  • інваліди війни 2 групи – ПМ*120%*110% 
  • інваліди війни 3 групи – ПМ*120%*105% 

   

  • інші інваліди 1 групи – ПМ*120%*110% 
  • інші інваліди 2 групи – ПМ*120%*105% 
  • інші інваліди 3 групи – ПМ*120%*100% 

   

  де ПМ – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб

   

  МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною):

  інвалідам війни:

  • І групи – 285 %,
  • ІІ групи – 255 %,
  • ІІІ групи – 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  учасникам бойових дій – 165 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  • інвалідам війни ІІ і ІІІ груп та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., які досягли 85 років – 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

   

  У разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги.

  Пенсія по інвалідності військовослужбовцям призначається на визначений довідкою МСЕК період (стаття 26 Закону).

   

  ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИНИКА

  Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначається, якщо годувальник помер (статті 29 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)):

  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або якщо годувальник помер пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

  Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим  Законом якщо годувальник помер:

  • у період одержання пенсії;
  • або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

  Сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

  Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Закономякі перебували на їх утриманні (стаття 30 Закон).

   

  Непрацездатні члени сім'ї померлого військовослужбовця 

  діти, брати, сестри та онуки,

  які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Братам, сестрам та онукам право на пенсію надається , якщо у них немає працездатних батьків.

  батьки та дружина (чоловік)

  якщо вони досягли пенсійного   віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами;

  дід та бабуся  

  при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати

  дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності

  якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого  годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

  Дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених в пункті "а" статті 20 цього Закону незалежно від того, працює вона (він) чи ні, має право на пенсію в разі втрати годувальника.

   

  Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти

  мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

  Члени сім'ї померлого вважаються утриманцями, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

   

   

   

   

   

  Особливості:

  • усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми (неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні).

   

   

  • вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років
  • пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.

   

  Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

   

  • непрацездатним дітям;
  • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
  • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

   

  Розмір пенсій в разі втрати годувальника визначається у відсотках до заробітку померлого годувальника (стаття 36 Закону).

  Категорії одержувачів пенсій

  Розмір пенсій

  членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час

  70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім'ї.

  членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (незалежно від причини смерті годувальника)

  70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім'ї.

  сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одер-жаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обо-в'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворюван-ня, пов'язаного з проходженням служби, або якщо годувальник помер у період одержання пенсії.

  30% грошового забезпечення (заробітної плати) померлого  годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

  На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

  Водночас, на вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

  Мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Закономне можуть бути нижче двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, який визначається законом про Державний бюджет на відповідний рік.

  Особливості виплати пенсій у зв'язку з втратою годувальника:

   

  • дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі;
  • іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії.

   

   

   

  НАДБАВКИ ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ДО  ПЕНСІЙ

  До пенсій, що призначаються відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” встановлюються надбавки, підвищення та додаткові пенсії згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про донорство крові та її компонентів", “Про соціальний захист дітей війни”, "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

   

  Категорія пенсіонерів (стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закону України “Про соціальний захист дітей війни”)

  з 01.01.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)    

    1074,00 грн.

  з 01.05.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1130,00 грн.

  з 01.12.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1247,00 грн.

  Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 11)

  751,80

  791,00

  872,90

  інваліди війни 1 групи (ст.7)

  537,00

  565,00

  623,50

  інваліди війни 2 групи (ст.7)

  429,60

  452,00

  498,80

  інваліди війни 3 групи (ст.7)

  322,20

  339,00

  374,10

  учасники бойових дій (ст.6)

  268,50

  282,50

  311,75

  учасники війни, нагороджені орденами та медалями колишнього СРСР (ст.9)

  214,80

  226,00

  249,40

  інші учасники війни (ст.9)

  161,10

  169,50

  187,05

  Члени сімей, зазначені у п.1 ст.10, дружини (чоловіки) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни (п.2 ст. 10)

  398,58

  398,58

  398,58

  Дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя інвалідами (п.2 ст. 10)

  113,88

  113,88

  113,88

  Діти війни (ст.6)

  66,43

  66,43

  66,43

   

       До пенсій  за  вислугу   років та по інвалідності,   що   призначаються   особам офіцерського складу,  прапорщикам і мічманам,  військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби  за  контрактом,  особам, які  мають  право  на  пенсію  за  цим  Законом  (у  тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховуються: 

  а) надбавка непрацюючим  пенсіонерам,  які  мають  на  своєму утриманні  непрацездатних членів сім'ї - на  кожного  непрацездатного  члена  сім'ї  в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб,  які втратили працездатність.

   

  Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

   

   

   

   

   

  з 01.01.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1074,00 грн.

  з 01.05.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1130,00 грн.

  з 01.12.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1247,00 грн.

  Надбавка на утриманців (діти до 18-річного віку із розрахунку на кожного утриманця)

  537,00

  565,00

  623,50

   

  б) особам, які мають статус Почесного донора України та “Почесного донора СРСР”., мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

   

  з 01.01.2016 (прожитковий мінімум на одну особу)       1330,00 грн.

  з 01.05.2016 (прожитковий мінімум на одну особу)           1399,00 грн.

  з 01.12.2016 (прожитковий мінімум на одну особу)       1544,00 грн.

  надбавка донорам(10%)

  133,00

  139,90

  154,40

   

   

  Про порядок призначення державної соціальної допомоги на догляд та надбавки на догляд пенсіонерам силових структур

          

   

  Пенсіонерам з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, які отримують пенсію за умовами Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" нараховується  державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

           Відповідно до статті 7 зазначеного Закону державна соціальна допомога на догляд призначається:

   

   

   

   

  зп

  Категорія  та розмір виплати

  Розмір

  допомоги  з 01.01.2016

  Розмір допомоги з 01.05.2016

  Розмір допомоги з 01.12.2016

  1.

  Інваліди війни 1 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б, які отримують пенсію по інвалідності - у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

  537,00

  565,00

  623,50

  2.

  Інваліди війни 2 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б у розмірі 25 %  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  268,50

  282,50

  311,75

  3.

  Одинокі інваліди війни 3 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б, які отримують пенсію по інвалідності і потребують стороннього догляду, – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  161,10

  169,50

  187,05

  4

  Інваліди війни 1 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи А I групи - у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  1074,00

  1130,00

  1247,00

  5.

  Інваліди 1 групи підгрупи Б внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які отримують пенсію за вислугу років, – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  537,00

  565,00

  623,50

  6.

  Інваліди війни 1 групи  підгрупи А внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які отримують пенсію за вислугу років - у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  1074,00

  1130,00

  1247,00

  7.

  Одинокі пенсіонери , які отримують пенсію за вислугу років та потребують постійного стороннього догляду за висновком ЛКК – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   

  161,10

  169,50

  187,05

   

  Також з 01.09.2008 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.

   

  Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

   

   

  з 01.01.2016

  з 01.05.2016

  з 01.12.2016

  Віднесеним до 1-ї категорії (стаття 50 Закону)

   

   

   

  інвалідам 1 групи

  474,50

  474,50

  474,50

  інвалідам 2 групи

  379,60

  379,60

  379,60

  інвалідам 3 групи

  284,70

  284,70

  284,70

  віднесеним до 2-ї категорії

  170,82

  170,82

  170,82

  віднесеним до 3-ї категорії

  113,88

  113,88

  113,88

  віднесеним до 4-ї категорії 

  56,94

  56,94

  56,94

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008
  № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» з 01.09.2008  громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, підвищення проводиться в розмірі 54,40 гривні, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - 43,52 гривні.

   

   

   

   

   

   

  Перерахунок пенсії учасника АТО

   

  Пенсіонери з числа призваних (прийнятих) на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період військовослужбовців, мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років.

  Для перегляду розмірів пенсій відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, уповноважені структурні підрозділи силових відомств, подають органам Пенсійного фонду України наступні документи:

  - заяву;

  - грошовий атестат;

  - довідку про додаткові види грошового забезпечення ;

  - розрахунок вислуги років.

  Грошове забезпечення визначається відповідно до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей», з урахуванням середнього розміру щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням.

  У разі, якщо після 01.01.2008 тривалість календарної вислуги років менше ніж 24 місяці, при перегляді розміру пенсії враховуються додаткові види грошового забезпечення та премії за повні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій в цьому випадку визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення на кількість календарних місяців служби підряд перед звільненням.

  При цьому обчислення пенсії здійснюється з урахуванням норм законодавства, яке діє на момент звернення за переглядом розміру пенсії.

  У разі якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який особа отримувала до повторного прийняття її на службу, пенсія виплачується  в розмірі, який вона отримувала до мобілізації.

  Зазначений порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення.

   

   

  Як впливає на розмір військових пенсій факт працевлаштування пенсіонера?

   

  Факт працевлаштування пенсіонера після звільнення зі служби на основний розмір призначеної пенсії не впливає, але певній категорії пенсіонерів виплачується ряд надбавок, які встановлюються тільки непрацюючим особам.

  По-перше, це стосується надбавки на непрацездатних утриманців, яка призначається відповідно до пункту «а» статті 16 «Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Зазначена надбавка виплачується в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб тільки тим пенсіонерам, які не працюють.

  По-друге, відповідно до статті 64 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено підвищення пенсій відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Індексація пенсій також проводиться  непрацюючим пенсіонерам.

  Відповідно до зазначеного Закону працюючим пенсіонерам індексація пенсії проводиться після проведення індексації заробітної плати.

  У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

  Також тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, особам, яким пенсія призначена відповідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсія не виплачується у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених законами України :

   

  "Про державну службу",

  "Про прокуратуру",

  "Про статус народного депутата України",

  "Про судоустрій і статус суддів"      

  Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України» № 911-VIII від 24.12.2015, продовжено дію Закону № 213 – VIII у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, яким передбачено, що особам, яким пенсія призначена відповідно до цього Закону (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, ветеранів військової служби, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), які працюють на посадах та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", призначені пенсії не виплачуються.

  У період роботи на інших посадах, особам яким призначена пенсія відповідно до цього Закону виплачується в повному обсязі.

   

   

  Виплата пенсій не припиняється особам, які:

   

  - протягом особливого періоду (мобілізація, АТО) проходять військову службу;

   

  - перебувають на посадах (любих у тому числі державні службовці) у:

  Міністерстві оборони України,

  Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України,

           Міністерстві внутрішніх справ України,

  Державній спеціальній службі транспорту,

  Службі безпеки України,

  Службі зовнішньої розвідки України,

  Державній прикордонній службі України,

  Управлінні державної охорони України,

  Державній пенітенціарній службі України,

  Державній службі України з надзвичайних ситуацій,

  Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,

  Національній гвардії України,

  органах військової прокуратури;

  Апараті Ради національної безпеки і оборони України;

  • беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  До уваги внутрішньо переміщених осіб!

   

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 ”Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2014 року N 715,  від 12 серпня 2015 року N 615, від 26 серпня 2015 року N 636, від 30 вересня 2015 року N 788, від 14 березня 2016 року N 167 призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509.

   Виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України". Такі виплати можуть здійснюватися за бажанням особи з доставкою додому, з компенсацією витрат за надання таких послуг, передбачених укладеним відповідно до пункту 3 цієї постанови тристороннім договором.

  Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

  Відповідно до п.7 постанови правління Пенсійного фонду України  від 8 квітня 2016 р. № 7-1 "Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви поданої до територіального органу Пенсійного фонду України, відомостей, зазначених у пункті 3 Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026, інформації, отриманої в електронному вигляді відповідно до пункту 9 цього Порядку.

  Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, в електронному пенсійному посвідченні (у позиції "Вид пенсії") зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна чи піклувальника.

  Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації одержувача пенсії у відділеннях банку перші 2 рази кожні шість місяців, надалі у - кожні 12 місяців.

  Відомості про вид пенсії, групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність (в тому числі, із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату)), зазначаються в електронному пенсійному посвідченні з урахуванням вимог Порядку. У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійного посвідчення.

  Електронне пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

  Електронне пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку, коли при його отриманні була виявлена помилка в записах, а також у випадках втрати придатності електронного пенсійного посвідчення для користування або смерті власника.

  Електронне пенсійне посвідчення як електронний платіжний засіб може бути вилучено банком у випадках, передбачених законодавством, що регулює порядок емісії електронних платіжних засобів, правилами відповідної платіжної системи та внутрішніми нормативними документами банку.

  Перевипуск (заміна) електронного пенсійного посвідчення здійснюється в порядку, визначеному для виготовлення електронного пенсійного посвідчення. При перевипуску електронного пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає банку попередньо видане електронне пенсійне посвідчення (за наявності), яке знищується банком.

  Платіжна картка, яка одночасно є пенсійним посвідченням видається публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України".

  За виготовленням електронного пенсійного посвідчення пенсіонерам, з числа осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб необхідно звернутися до головного управління або до районного управління Пенсійного фонду України за місцем проживання та  надати наступні документи:

  • паспорт;
  • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (не подається громадянами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • фотокартку (3 х 4).

   

   

   

   

  Прийом громадян здійснюється в головному управлінні Пенсійного фонду України щоденно з понеділка по п’ятницю.

  Крім того, в кожному управлінні Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах нашої області працюють фахівці, до яких кожний бажаючий може звернутися за роз’ясненням з питань пенсійного забезпечення, отримання пенсійного посвідчення а також надання додаткових документів для перерахунку військових пенсій.