До уваги внутрішньо переміщених осіб!

Відповідно до постанови КМУ від 5 листопада 2014 р. № 637 ”Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” із змінами і доповненнями призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 689 «Про внесення змій до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності 16.09.2017 внесені до ряду нормативних актів, які регулюють питання пенсійного забезпечення внутрішньо перемішених осіб.

Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» визначає, що виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), що призначені внутрішньо переміщеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», та надана можливість подальшого отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Соціальні виплати особам з інвалідністю 1 групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативиої комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством «Укрпошта» з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Структурні підрозділи Пенсійного фонду України, без надання додаткових документів, приймають від одержувачів пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб заяви про переведення виплати пенсії з доставкою додому через відділення ПАТ «Укрпошта» у разі наявності інформації про встановлення І групи інвалідності в електронній пенсійній справі. За відсутності такої інформації в електронній справі та відсутності відповідного документу в макеті паперової справи, до заяви про переведення виплати пенсії з доставкою додому надається довідка про встановлення І групи інвалідності або висновок лікарсько-консультативної комісії.

Згідно з пунктом 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, заява про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, заява подасться пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, у разі необхідності, структурні підрозділи Пенсійного фонду України організовують виїзд спеціаліста за домашньою адресою пенсіонера для прийому такої заяви.

Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації одержувача пенсії у відділеннях банку перші 2 рази кожні шість місяців, надалі у - кожні 12 місяців.

Відповідно до п.7 постанови правління Пенсійного фонду України  від 8 квітня 2016 р. № 7-1 Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви поданої до територіального органу Пенсійного фонду України.

Для своєчасного отримання пенсій внутрішньо переміщеним особам необхідно відкрити поточний рахунок в установах публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" ( у разі отримання пенсій через поштові відділення або інші банки) та звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації фактичного місця проживання за заміною пенсійних посвідчень на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням.