Що необхідно знати про добровільне страхування в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

І. Особа, яка не працює (або працює без оформлення своїх трудових відносин з роботодавцем та отримує заробітну плату в «конверті») – не набуває страхового стажу, що в подальшому при призначення пенсії вплине на її розмір, через що пенсійна виплата буде меншою, ніж могла б бути.

Закон України від 09.07.2003 року № 1058-ІV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) соціально захищає цю категорію людей.

У статті 12 Закону передбачено, що з 1 січня 2004 року особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, мають право на добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Добровільну участь можуть брати:

  • громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами країни, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють  на  території України;
  • студенти;
  • інші особи, що досягли 16-річного віку і не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню,
  • та особи, яким не призначено пенсію.

Також, це можуть бути домогосподарки, особи, які працюють у приватних фізичних осіб (прибирають, куховарять, доглядають за дітьми, хворими членами сімей та ін.) тощо.

Застрахована особа, яка бере участь в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні на добровільній основі, має право на призначення пенсії за віком та наявності страхового стажу не менше п’ятнадцяти років (до прийняття пенсійної реформи).

Для добровільної участі вищезазначеним особам необхідно подати до управління Пенсійного фонду за місцем свого проживання заяву за встановленою формою та завірені копії наступних документів:

  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • трудової книжки;
  • документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала заяву, органом Пенсійного фонду в термін не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається Договір про добровільну участь за типовою формою, затвердженою правлінням Пенсійного фонду. Договір укладається на термін не менше одного року.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання. З цієї дати особа набуває статусу застрахованої особи.

Відповідно до норм Закону з дати підписання Договору на осіб, як на платників (страхувальників) покладається відповідальність за сплату страхових внесків в терміни та в розмірах, обумовлених Договором відповідно до законодавства.

Застрахована особа сплачує страхові внески щокварталу не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного кварталу, а саме:

по 20 квітня включно за І квартал,

по 20 липня включно за ІІ квартал,

по 20 жовтня включно за ІІІ квартал,

по 20 січня наступного року включно за ІV квартал звітного року.

Сплачувати внески необхідно на рахунок управління Пенсійного фонду, з яким укладено Договір про добровільне страхування.

Розмір страхового внеску визначається в Договорі, але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою ніж мінімальний страховий внесок, який визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску.

Крім того, розмір страхового внеску за кожний місяць не може перевищувати максимальний страховий внесок, який обчислюється із сум заробітку (доходу), з яких справляються страхові внески до Пенсійного фонду, у межах максимальної величини, що встановлюється щороку законом про розмір страхових внесків (дивись таблицю розмірів страхових внесків).

Договором може бути передбачена одноразова сплата страхових внесків за попередні періоди (починаючи з 01.01.2004), яка здійснюється однією сумою і за кожний місяць не може бути меншою ніж мінімальний страховий внесок та більшою за максимальний страховий внесок (див. таблицю), виходячи із діючих тарифів – 32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, максимальної величини, з якої справляються страхові внески та мінімальної заробітної плати (дивись таблицю розмірів страхових внесків).

 

ІІ. Для осіб, які знаходяться за кордоном, Пенсійним фондом України прийнято постанову 10.03.2009 № 10-1, якою затверджено порядок оформлення добровільної часті за спрощеною процедурою.

Для оформлення добровільної часті у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування особам, які перебувають за кордоном, необхідно:

або звернутись до Контакт-центру Пенсійного фонду України (зателефонувати за номером 0-800-503-7-530),

або звернутись через мережу Інтернет (сайт Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua),

або направити до Пенсійного фонду поштою заяву, копію документа, що посвідчує особу і договір у двох примірниках (адреса: 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 9),

або особисто звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем проживання та подати необхідні документи. При собі необхідно мати: паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер.

Також постановою передбачено, що особи, які працюють за кордоном, мають право розпочати сплату страхових внесків без повідомлення Пенсійного фонду про намір укласти договір про добровільну участь (розрахунковий рахунок знаходиться на сайті Пенсійного фонду України: www.pfu.gov.ua). При цьому такий договір може бути підписаний у строк не пізніше одного року з дати здійснення першого платежу.

 

 

Законом не дозволяється брати добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в разі, коли людина уже підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню чи уже уклала Договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким вона не виконала передбачені Договором умови, не досягла 16-річного віку, подала про себе неповні або недостовірні відомості, бажає укласти Договір на строк менше одного року, вже набула пенсійного віку та отримує пенсію.

В інших випадках Пенсійний фонд не має права відмовити в укладенні Договору про добровільну участь.