Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - органи Пенсійного фонду) за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.

Взяття на облік фізичних осіб - підприємців як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду за місцем проживання особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.

У день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

 

 

Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Платники єдиного внеску (крім фізичних осіб), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", беруться на облік в органах Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 4.

Заява зазначеними платниками подається в 10-денний термін із дня:

прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

реєстрації представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

реєстрації структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні Міністерством юстиції України;

державної реєстрації представництва іноземного банку Національним банком України;

реєстрації, акредитації, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України уповноваженим органом державної влади України;

Для взяття на облік в органах Пенсійного фонду України платники разом із заявою подають копії таких документів:

- рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

- свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

- свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;

- свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України, - для представництв іноземних банків;

- документа, виданого уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;

- свідоцтва про реєстрацію військової частини;

-довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), виданої органом статистики для юридичних осіб;

- установчих документів.

Копії зазначених документів звіряються працівником органу Пенсійного фонду з їх оригіналами.

свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, виданого відповідним уповноваженим органом;

документа, що посвідчує особу (паспорт).

Копії зазначених документів звіряються працівником органу Пенсійного фонду з їх оригіналами.

Наступного робочого дня з дня взяття на облік платнику єдиного внеску безоплатно надсилається повідомлення про взяття його на облік за формою.