Фізичним особам

Сплата єдиного внеску підприємцями, які обрали

спрощену систему оподаткування.

 

З 1 січня 2011 року набув чинності Закон України від 08.07.2010 року № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464). Відповідно до цього Закону № 2464 суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний, фіксований податок) нараховуватимуть, обчислюватимуть та сплачуватимуть єдиний внесок відповідно до цього Закону. Зазначена категорія страхувальників самостійно визначатиме для себе розмір єдиного внеску, який не може бути меншим мінімального страхового внеску на місяць та не більше максимального.

З 06.08.2011 введено в дію Закон України від 07.07.2011 № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», згідно з яким з серпня 2011 року суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

 

В 2013 році для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, змінились терміни сплати єдиного внеску за себе. В 2013 році  необхідно розрахуватись з Пенсійним фондом до 22.04, 22.07, 21.10 за відповідні квартали. Враховуючи розміри мінімальної заробітної плати з початку року щомісячна сплата складає 398,01 грн. (1147*34,7%), за квартал – 1194,03 грн., з 01.012.2013 – мінімальна заробітна плата 1218 грн, відповідно сплачувати необхідно не менш 422,65 грн.

 

 

Сплата єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, які забезпечують себе роботою самостійно

 

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються   незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, зобов'язані були сплатити єдиний внесок, нарахований за 2012 рік, до 1 травня поточного року.

 

 

 

 

Сплата єдиного внеску фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування

 

Фізичні особи – підприємці, сплачують єдиний внесок протягом до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів в розмірі 25 відсотків річної суми єдиного внеску, обчисленого від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходу фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності. Суми єдиного внеску, с плачені у вигляді авансових платежів, ураховується платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний рік до 10 лютого наступного року, на підставі даних річної податкової декларації.

МIНIМАЛЬНI РОЗМIРИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ У 2011 РОЦI.

МIНIМАЛЬНI РОЗМIРИ ЄДИНОГО  ВНЕСКУ

У 2011 РОЦI

 

Мiнiмальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахункове як добуток мiнiмального розмiру заробiтної плати на розмiр внеску, встановлений законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та пiдлягає сплатi щомiсяця (ст.1 Закону України “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування”).

Мiнiмальна заробiтна плата у 2011 роцi

(встановлено статтею 21 роздiлу VI

Закону України “Про Державний бюджетУкраїни

 на 2011 рiк”)

з 1 сiчня 2011 року     –    941 гривня на мiсяць,

з 1 квiтня 2011 року   –   960 гривень на мiсяць,

з 1 жовтня 2011 року –   985 гривень на мiсяць,

з 1 грудня 2011 року  –   1 004 гривнi на мiсяць.

 

Категорiя застрахованих осiб

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

Основна категорiя

найманих працiвникiв

 

(згiдно з класами ризику)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

379,79 грн. –

501,55 грн.

(941 грн. х 40,36%)

(941 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

387,46 грн. –

511,68 грн.

(960 грн. х 40,36%)

(960 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

397,55 грн. –

525,01 грн.

(985 грн. х 40,36%)

(985 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

405,21 грн. –

535,13 грн.

(1004грн. х 40,36%)

(1004грн. х 53,30%)

Основна категорiя

найманих працiвникiв

для бюджетних установ

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

375,46 грн.

(941 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

383,04 грн.

(960 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

393,02 грн.

(985 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

400,60 грн.

(1004 грн. х 39,9 %)

Застрахованi особи з числа осiб

льотних екiпажiв

52,06 %

(45,96 %+6,1%)

 

 

489,88 грн.

(941 грн. х 52,06%)

52,06 %

 

 

 

499,78 грн.

(960 грн. х 52,06%)

52,06 %

 

 

 

512,79 грн.

(985 грн. х 52,06%

52,06 %

 

 

 

522,68 грн.

(1004 грн. х 52,06%

Застрахованi особи за договорами цивiльно-правового характеру (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

358,08 грн.

(960 грн. х 37,3  %)

37,3%

 

 

 

367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3 %)

Застрахованi особи вiйськовослужбовцi (крiм вiйськово-службовцiв строкової служби), особи рядового i начальниц. складу

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

358,08 грн.

(960 грн. х 37,3  %)

37,3%

 

 

 

367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3%)

Категорiя застрахованих осiб

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

Застрахованi особи– iнвалiди на пiдприємствах

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

113,01 грн.

(941 грн. х 12,01%)

12,01%

 

 

 

115,30 грн.

(960 грн. х 12,01)

12,01%

 

 

 

118,30 грн.

(985 грн. х 12,01%)

12,01%

 

 

 

120,58 грн.

(1004грн. х 12,01%)

Найманi працiвники всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв

(УТОГ, УТОС)

8,15%

(5,3 % + 2,85 %)

 

 

 

76,69 грн.

(941 грн. х 8,9%)

8,15%

 

 

 

 

78,24 грн.

(960 грн. х 8,9%)

8,15%

 

 

 

 

80,28 грн.

(985 грн. х 8,9%)

8,15%

 

 

 

 

81,83 грн.

(1004грн. х 8,9%)

працiвники громадських органiзацiй

 iнвалiдiв –

iнвалiди

9,1%

(5,5 % + 3,6 %)

 

 

 

85,63 грн.

(941 грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

87,36 грн.

(960 грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

89,64 грн.

(985 грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

91,36 грн.

(1004грн. х 9,1%)

працiвники громадських органiзацiй

iнвалiдiв –

 

не iнвалiди

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

379,79 грн. –

501,55 грн.

 

(941 грн. х 40,36%)

(941 грн. х 53,30%)

 

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

387,46 грн. –

511,68 грн.

 

(960 грн. х 40,36%)

(960 грн. х 53,30%)

 

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

397,55 грн. –

525,01 грн.

 

(985 грн. х 40,36%)

(985 грн. х 53,30%)

 

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

405,21 грн. –

535,13 грн.

 

(1004грн. х 40,36%)

(1004грн. х 53,30%)

Застрахованi особи, якi працюють на всеукраїнських громадських органiзацiях iнвалiдiв за договорами ЦПХ (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

 

350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

358,08 грн.

(960 грн. х 37,3  %)

37,3%

 

 

 

 

367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3%)

Найманi працiвники, якi працюють у платника ФСП

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

379,79 грн. –

501,55 грн.

 

(941 грн. х 40,36%)

(941 грн. х 53,30%)

 

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

387,46 грн. –

511,68 грн.

 

(960 грн. х 40,36%)

(960 грн. х 53,30%)

 

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

397,55 грн. –

525,01 грн.

 

(985 грн. х 40,36%)

(985 грн. х 53,30%)

 

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

 

 

405,21 грн. –

535,13 грн.

 

(1004грн. х 40,36%)

(1004грн. х 53,30%)

Категорiя застрахованих осiб

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

Найманi працiвники - iнвалiди, якi працюють уплатника ФСП

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

113,01 грн.

(941 грн. х 12,01%)

12,01%

 

 

 

115,30 грн.

(960 грн. х 12,01)

12,01%

 

 

 

118,30 грн.

(985 грн. х 12,01%)

12,01%

 

 

 

120,58 грн.

(1004грн. х 12,01%)

Застрахованi особи, якi працюють у платникiв ФСП  за договорами ЦПХ (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

358,08 грн.

(960 грн. х 37,3  %)

37,3%

 

 

 

367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3 %)

Пiдприємцi та члени сiм’ї Ф.О. – СПД та особи, що забезпечують себе роботою самостiйно (адвокати, нотарiуси)

34,7%

 

 

 

 

326,53 грн.

(941 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

333,12 грн.

(960 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

341,80 грн.

(985 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

348,39 грн.

(1004 грн. х 34,7%)

Пiдприємцi та члени сiм’ї Ф.О. – СПД, якi обрали спрощену систему оподаткування

34,7%

 

 

 

 

326,53 грн.

(941 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

333,12 грн.

(960 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

341,80 грн.

(985 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

348,39 грн.

(1004 грн. х 34,7%)

Застрахованi особи

(в т.ч. iнвалiди), якi:

 - догл. за дитиною до 3-х рокiв;

- догл. за дитиною- iнвалiдом, iнвалiдом I гр., престарiлим;

 - проходять строкову службу

33,2%

 

 

 

 

 

312,41 грн.

(941 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

 

 

 

 

318,72 грн.

(960 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

 

 

 

 

327,02 грн.

(985 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

 

 

 

 

333,33 грн.

(1004грн. х 33,2 %)

Батьки – вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомнi батьки (якщо не працюють)

33,2%

 

312,41 грн.

(941 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

318,72 грн.

(960 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

327,02 грн.

(985 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

333,33 грн.

(1004грн. х 33,2 %)

 

Застрахованi особи,

якi беруть добровiльну участь

 

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

На пенсiйне страхування

33,2%

 

312,41 грн.

(941 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

318,72 грн.

(960 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

327,02 грн.

(985 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

333,33 грн.

(1004грн. х 33,2 %)

Застрахованi особи,

якi беруть добровiльну участь

 

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

На випадок безробiття

1,5%

 

14,12 грн.

(941 грн. х 1,5 %)

1,5%

 

14,40 грн.

(960 грн. х 1,5 %)

1,5%

 

14,78 грн.

(985 грн. х 1,5 %)

1,5%

 

15,06 грн.

(1004грн. х 1,5 %)

У звязку з тимчасовою втратою працездатностi

1,9%

 

17,88 грн.

(941 грн. х 1,9 %)

1,9%

 

18,24 грн.

(960 грн. х 1,9 %)

1,9%

 

18,72 грн.

(985 грн. х 1,9 %)

1,9%

 

19,08 грн.

(1004грн. х 1,9 %)

Вiд нещасного випадку на виробництвi

1,51%

 

14,21 грн.

(941 грн. х 1,51 %)

1,51%

 

14,50 грн.

(960 грн. х 1,51 %)

1,51%

 

14,87 грн.

(985 грн. х 1,51 %)

1,51%

 

15,16 грн.

(1004грн. х 1,51 %)

 

Обчислення та сплата єдиного внеску.

 1. Сплата єдиного внеску здiйснюється вiдповiдно до статтi 9 Закону України “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування”. 
   Єдиний внесок обчислюється виключно у нацiональнiй валютi, у тому числi з виплат (доходу), що здiйснюються в натуральнiй формi. 
   Обчислення єдиного внеску здiйснюється на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на якi вiдповiдно до Закону України “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування” нараховується єдиний внесок. 
   Обчислення єдиного внеску за минулi перiоди здiйснюється виходячи з розмiру єдиного внеску, що дiяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробiтної плати (доходу), на яку вiдповiдно до цього Закону нараховується єдиний внесок. 
   Сплата єдиного внеску здiйснюється виключно у нацiональнiй валютi шляхом внесення вiдповiдних сум єдиного внеску на рахунки територiальних органiв Пенсiйного фонду, вiдкритi в органах Державного казначейства України для його зарахування. 
   Суми єдиного внеску сплачуються платниками на рiзнi рахунки органiв Пенсiйного фонду України, вiдкритi в органах Держказначейства, у повному обсязi, починаючи з 1 сiчня 2011 року. Iнформацiю про номери розрахункових рахункiв можна отримати безпосередньо в управлiннi Фонду за мiсцем перебування на облiку як платника єдиного внеску або на цьому сайтi в роздiлi платники внескiв/рахунки ЄСВ. 
   Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготiвкових коштiв з його банкiвського рахунку. Платники фiзособи-пiдприємцi, якi не мають банкiвського рахунку, сплачують внесок шляхом готiвкових розрахункiв через банки чи вiддiлення зв'язку. 
   
   2. Платники (РОБОТОДАВЦI) єдиного внеску зобов'язанi сплачувати єдиний внесок за найманих працiвникiв, нарахований за вiдповiдний мiсяць, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним мiсяцем. 
   При цьому платники-роботодавцi, пiд час кожної виплати заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язанi сплачувати нарахований на цi виплати єдиний внесок у розмiрi, встановленому для таких платникiв (авансовi платежi). 
   Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на цi виплати, вже сплачений до 20 числа наступного мiсяця або за результатами звiрення платника з територiальним органом Пенсiйного фонду за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що пiдлягає сплатi, або дорiвнює їй. 
   Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числi в безготiвковiй чи натуральнiй формi. При цьому фактичним отриманням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплату доходу, грошового забезпечення) вважається отримання вiдповiдних сум готiвкою, зарахування на рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-якi цiлi, отримання товарiв (послуг) або будь-яких iнших матерiальних цiнностей у рахунок зазначених виплат, фактичне здiйснення з таких виплат вiдрахувань згiдно iз законодавством або виконавчими документами чи будь-яких iнших вiдрахувань. 
   
   Днем сплати єдиного внеску вважається: 
   1) у разi перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на вiдповiднi рахунки Пенсiйного фонду - день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунку платника незалежно вiд часу її зарахування на рахунок Пенсiйного фонду; 
   2) у разi сплати єдиного внеску готiвкою - день прийняття до виконання банком або iншою установою - членом платiжної системи документа на переказ готiвки разом iз сумою коштiв у готiвковiй формi. 
   
   У разi несвоєчасної або не в повному обсязi сплати єдиного внеску до платника застосовуються фiнансовi санкцiї, передбаченi цим Законом, а посадовi особи, виннi в порушеннi законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом. 
   Єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника. 
   
   3. Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування сплачують єдиний внесок за себе у виглядi авансових платежiв до 20 числа мiсяця, наступного за мiсяцем, за який вiн сплачується при чому розмiр єдиного внеску не може бути менше мiнiмального страхового внеску, остаточний розрахунок здiйснюється до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним роком (за 2011 рiк – до 20.01.2012). 
   
   4. Для фiзичних осiб - пiдприємцiв на загальнiй системi оподаткування визначено сплату авансових платежiв протягом року до 15 березня, 15 травня, 15 серпня i до 15 листопада у розмiрi 25% рiчної суми рiчної суми єдиного внеску, обчисленої вiд суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi. 
   Суми єдиного внеску, сплаченi у виглядi авансових платежiв, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здiйснюється ним до 1 квiтня року, наступного за звiтним роком, на пiдставi даних рiчної податкової декларацiї (за 2011 рiк – до 01.04.2012). 
   Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску за кожну особу за мiсяць, у якому отримано дохiд (прибуток). 
   
   5. Особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно, сплачують єдиний внесок до 1 квiтня року, наступного за звiтним, на пiдставi даних рiчної податкової декларацiї (за 2011 рiк – до 01.04.2012). 
   Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску за кожну особу за мiсяць, у якому отримано дохiд (прибуток).

МIНIМАЛЬНI РОЗМIРИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ У 2012 РОЦI.

МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО  ВНЕСКУ

У 2012 РОЦІ

(Закон України від 22.12.2011 року № 4282-VI

“Про Державний бюджет України на 2012 рік”)

Категорія застрахованих осіб

З 01.01.2012

(мінімальна зарплата

1 073 грн.)

З 01.04.2012

(мінімальна зарплата

1 094 грн.)

З 01.07.2012

(мінімальна зарплата

1 102 грн.)

З 01.10.2012

(мінімальна зарплата

1 118 грн.)

З 01.12.2012

(мінімальна зарплата

1 134 грн.)

Основна категорія

найманих працівників

 (згідно з класами ризику)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

433,06 грн. –

571,91 грн.

(1 073 грн. x 40,36%)

(1 073 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

441,54 грн. –

583,10 грн.

(1 094 грн. х 40,36%)

(1 094 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

444,77 грн. –

587,37 грн.

(1 102 грн. х 40,36%)

(1 102  грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

451,22 грн. –

595,89 грн.

(1 118 грн. х 40,36%)

(1 118  грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

457,68 грн. –

604,42 грн.

(1 134 грн. х 40,36%)

(1 134  грн. х 53,30%)

Основна категорія

найманих працівників

для бюджетних установ

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

 

428,13грн.

(1 073 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

 

436,51 грн.

(1 094 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

 

439,70 грн.

(1 102  грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

 

446,08 грн.

(1 118  грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)

 

 

 

452,47 грн.

(1 134  грн. х 39,9 %)

Застраховані особи з числа осіб

льотних екіпажів

52,06 %

(45,96 %+6,1%)

 

558,60 грн.

(1 073 грн. х 52,06%)

52,06 %

 

569,54 грн.

(1 094 грн. х 52,06%)

52,06 %

 

573,70 грн.

(1 102  грн. х 52,06%

52,06 %

 

582,03грн.

(1 118  грн. х 52,06%

52,06 %

 

590,36 грн.

(1 134  грн. х 52,06%

Застраховані особи за договорами цивільно-правового характеру (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

 

400,23 грн.

(1 073 грн. х 37,3 %)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

 

408,06 грн.

(1 094 грн. х 37,3  %)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

411,05 грн.

(1 102  грн. х 37,3 %)

 

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

417,01грн.

(1 118  грн. х 37,3 %)

 

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

422,98грн.

(1 134  грн. х 37,3 %)

Категорія застрахованих осіб

З 01.01.2012

(мінімальна зарплата

1 073 грн.)

З 01.04.2012

(мінімальна зарплата

1 094 грн.)

З 01.07.2012

(мінімальна зарплата

1 102 грн.)

З 01.10.2012

(мінімальна зарплата

1 118 грн.)

З 01.12.2012

(мінімальна зарплата

1 134 грн.)

Застраховані особи – військовослужбовці (крім військово-службовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

 

 

400,23 грн.

(1 073 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

 

408,06 грн.

(1 094 грн. х 37,3  %)

37,3%

 

 

 

 

 

411,05 грн.

(1 102  грн. х 37,3 %)

 

37,3%

 

 

 

 

 

417,01 грн.

(1 118  грн. х 37,3 %)

 

37,3%

 

 

 

 

 

422,98 грн.

(1 134  грн. х 37,3 %)

Основна категорія

найманих працівників

із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності

35,2%

(33,2%+2%)

 

 

 

377,70 грн.

(1 073 грн. х 35,2 %)

35,2%

 

 

 

 

385,09 грн.

(1 094 грн. х 35,2 %)

35,2%

 

 

 

 

387,90 грн.

(1 102 грн. х 35,2 %)

 

35,2%

 

 

 

 

393,54 грн.

(1 118 грн. х 35,2 %)

 

35,2%

 

 

 

 

399,17 грн.

(1 134 грн. х 35,2 %)

Застраховані особи– інваліди на підприємствах

 

із сум заробітної плати

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

 

128,87 грн.

(1 073 грн. х 12,01%)

12,01%

 

 

 

 

131,40 грн.

(1 094грн. х 12,01)

12,01%

 

 

 

 

132,35 грн.

(1 102  грн. х 12,01%)

 

12,01%

 

 

 

 

134,27 грн.

(1 118  грн. х 12,01%)

 

12,01%

 

 

 

 

136,19 грн.

(1 134  грн. х 12,01%)

Застраховані особи– інваліди на підприємствах

 

із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

 

128,87 грн.

(1 073 грн. х 12,01%)

12,01%

 

 

 

 

131,40 грн.

(1 094грн. х 12,01)

12,01%

 

 

 

 

132,35 грн.

(1 102  грн. х 12,01%)

 

12,01%

 

 

 

 

134,27 грн.

(1 118  грн. х 12,01%)

 

12,01%

 

 

 

 

136,19 грн.

(1 134  грн. х 12,01%)

Категорія застрахованих осіб

З 01.01.2012

(мінімальна зарплата

1 073 грн.)

З 01.04.2012

(мінімальна зарплата

1 094 грн.)

З 01.07.2012

(мінімальна зарплата

1 102 грн.)

З 01.10.2012

(мінімальна зарплата

1 118 грн.)

З 01.12.2012

(мінімальна зарплата

1 134 грн.)

Наймані працівники всеукраїнських громадських організацій інвалідів

(УТОГ, УТОС)

із сум заробітної плати

8,15%

(5,3 % + 2,85 %)

 

 

 

 

 

87,45 грн.

(1 073 грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

89,16 грн.

(1 094грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

89,82 грн.

(1 102  грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

91,12 грн.

(1 118  грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

92,42 грн.

(1 134  грн. х 8,15%)

Наймані працівники всеукраїнських громадських організацій інвалідів

(УТОГ, УТОС)

із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності

8,15%

(5,3 % + 2,85 %)

 

 

 

 

 

87,45 грн.

(1 073 грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

89,16 грн.

(1 094грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

89,82 грн.

(1 102  грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

91,12 грн.

(1 118  грн. х 8,15%)

8,15%

 

 

 

 

 

 

92,42 грн.

(1 134  грн. х 8,15%)

працівники громадських організацій інвалідів –

інваліди

із сум заробітної плати

9,1%

(5,5 % + 3,6 %)

 

 

 

 

97,64 грн.

(1 073 грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

 

99,55 грн.

(1 094грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

 

100,28 грн.

(1 102  грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

 

101,74 грн.

(1 118  грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

 

103,19 грн.

(1 134  грн. х 9,1%)

працівники громадських організацій інвалідів –

НЕ нваліди

із сум заробітної плати

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

433,06 грн. –

571,91 грн.

(1 073 грн. x40,36%)

(1 073 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

441,54 грн. –

583,10 грн.

(1 094 грн. х 40,36%)

(1 094 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

444,77 грн. –

587,37 грн.

(1 102 грн. х 40,36%)

(1 102  грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

451,22 грн. –

595,89 грн.

(1 118 грн. х 40,36%)

(1 118  грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

457,68 грн. –

604,42 грн.

(1 134 грн. х 40,36%)

(1 134  грн. х 53,30%)

Категорія застрахованих осіб

З 01.01.2012

(мінімальна зарплата

1 073 грн.)

З 01.04.2012

(мінімальна зарплата

1 094 грн.)

З 01.07.2012

(мінімальна зарплата

1 102 грн.)

З 01.10.2012

(мінімальна зарплата

1 118 грн.)

З 01.12.2012

(мінімальна

зарплата

1 134 грн.)

працівники громадських організацій інвалідів –

інваліди

 

із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності

9,1%

(5,5 % + 3,6 %)

 

 

 

 

 

 

97,64 грн.

(1 073 грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

 

 

 

99,55 грн.

(1 094грн. х 9,1%)

9,1%

 

 

 

 

 

 

 

100,28 грн.

(1 102  грн. х 9,1%)

 

9,1%

 

 

 

 

 

 

 

101,74 грн.

(1 118  грн. х 9,1%)

 

9,1%

 

 

 

 

 

 

 

103,19 грн.

(1 134  грн. х 9,1%)

Застраховані особи, які працюють на всеукраїнських громадських організаціях інвалідів за договорами ЦПХ (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

 

 

400,23 грн.

(1 073 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

 

408,06 грн.

(1 094 грн. х 37,3  %)

37,3%

 

 

 

 

 

411,05 грн.

(1 102  грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

 

417,01 грн.

(1 118  грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

 

422,98 грн.

(1 134  грн. х 37,3 %)

Наймані працівники, які працюють у платника ФСП

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

433,06 грн. –

571,91 грн.

(1 073 грн. x40,36%)

(1 073 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

441,54 грн. –

583,10 грн.

(1 094 грн. х 40,36%)

(1 094 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

444,77 грн. –

587,37 грн.

(1 102 грн. х 40,36%)

(1 102  грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

451,22 грн. –

595,89 грн.

(1 118 грн. х 40,36%)

(1 118  грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –

 

457,68 грн. –

604,42 грн.

(1 134 грн. х 40,36%)

(1 134  грн. х 53,30%)

Наймані працівники - інваліди, які працюють уплатника ФСП

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

128,87 грн.

(1 073 грн. х 12,01%)

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

131,40 грн.

(1 094грн. х 12,01)

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

132,35 грн.

(1 102  грн. х 12,01%)

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

134,27 грн.

(1 118  грн. х 12,01%)

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)

 

 

136,19 грн.

(1 134  грн. х 12,01%)

Категорія застрахованих осіб

З 01.01.2012

(мінімальна зарплата

1 073 грн.)

З 01.04.2012

(мінімальна зарплата

1 094 грн.)

З 01.07.2012

(мінімальна зарплата

1 102 грн.)

З 01.10.2012

(мінімальна зарплата

1 118 грн.)

З 01.12.2012

(мінімальна зарплата

1 134 грн.)

Застраховані особи, які працюють у платників ФСП  за договорами ЦПХ (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)

 

 

 

 

400,23 грн.

(1 073 грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

 

408,06 грн.

(1 094 грн. х 37,3  %)

37,3%

 

 

 

 

 

411,05 грн.

(1 102  грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

 

417,01 грн.

(1 118  грн. х 37,3 %)

37,3%

 

 

 

 

 

422,98 грн.

(1 134  грн. х 37,3 %)

Підприємці та члени сім’ї Ф.О. – СПД та особи, що забезпечують себе роботою самостійно (адвокати, нотаріуси)

34,7%

 

 

 

 

 

 

 

372,33 грн.

(1 073 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

 

 

379,62 грн.

(1 094 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

 

 

382,39 грн.

(1 102  грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

 

 

387,95 грн.

(1 118  грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

 

 

393,50 грн.

(1 134  грн. х 34,7 %)

Підприємці та члени сім’ї Ф.О. – СПД, які обрали спрощену систему оподаткування

обовязковий платіж

34,7%

 

 

 

 

 

372,33 грн.

(1 073 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

379,62 грн.

(1 094 грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

382,39 грн.

(1 102  грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

387,95 грн.

(1 118  грн. х 34,7 %)

34,7%

 

 

 

 

 

393,50 грн.

(1 134  грн. х 34,7 %)

Підприємці та члени сім’ї Ф.О. – СПД, які обрали спрощену систему оподаткування

добровільна участь в ДСС з ТВП

 

36,6%

 

 

 

 

 

 

392,72 грн.

(1 073 грн. х 36,6 %)

36,6%

 

 

 

 

 

 

400,40 грн.

(1 094 грн. х 36,6 %)

36,6%

 

 

 

 

 

 

403,33 грн.

(1 102 грн. х 36,6 %)

36,6%

 

 

 

 

 

 

409,19 грн.

(1 118 грн. х 36,6 %)

36,6%

 

 

 

 

 

 

415,04 грн.

(1 134 грн. х 36,6 %)

Підприємці та члени сім’ї Ф.О. – СПД, які обрали спрощену систему оподаткування

добровільна участь в ДСС від НВ

36,21%

 

 

 

 

 

 

388,53 грн.

(1 073 грн. х 36,21 %)

36,21%

 

 

 

 

 

 

396,14 грн.

(1 094 грн. х 36,21 %)

36,21%

 

 

 

 

 

 

399,03 грн.

(1 102 грн. х 36,21 %)

36,21%

 

 

 

 

 

 

404,83 грн.

(1 118 грн. х 36,21 %)

36,21%

 

 

 

 

 

 

410,62 грн.

(1 134 грн. х 36,21 %)

Підприємці та члени сім’ї Ф.О. – СПД, які обрали спрощену систему оподаткування

добровільна участь за всіма видами страхування

38,11%

 

 

 

 

 

 

408,92 грн.

(1 073 грн. х 38,11 %)

38,11%

 

 

 

 

 

 

416,92 грн.

(1 094 грн. х 38,11  %)

38,11%

 

 

 

 

 

 

419,97 грн.

(1 102 грн. х 38,11 %)

38,11%

 

 

 

 

 

 

426,07 грн.

(1 118 грн. х 38,11 %)

38,11%

 

 

 

 

 

 

432,17 грн.

(1 134 грн. х 38,11 %)

Застраховані особи

(в т.ч. інваліди), які:

 - догл. за дитиною до 3-х років;

- догл. за дитиною- інвалідом, інвалідом І гр., престарілим;

 - проходять строкову службу

33,2%

 

 

 

 

 

356,24 грн.

(1 073 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

 

 

 

 

363,21 грн.

(1 094 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

 

 

 

 

365,86 грн.

(1 102  грн. х 33,2 %)

33,2%

 

 

 

 

 

371,18 грн.

(1 118  грн. х 33,2 %)

33,2%

 

 

 

 

 

376,49 грн.

(1 134  грн. х 33,2 %)

Батьки – вихователідитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки(якщо не працюють)

33,2%

 

356,24 грн.

(1 073 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

363,21 грн.

(1 094 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

365,86 грн.

(1 102  грн. х 33,2 %)

33,2%

 

371,18 грн.

(1 118  грн. х 33,2 %)

33,2%

 

376,49 грн.

(1 134  грн. х 33,2 %)

 

Застраховані особи,

які беруть добровільну участь

періоди

З 01.01.2012

(мінімальна зарплата

1 073 грн.)

З 01.04.2012

(мінімальна зарплата

1 094 грн.)

З 01.07.2012

(мінімальна зарплата

1 102 грн.)

З 01.10.2012

(мінімальна зарплата

1 118 грн.)

З 01.12.2012

(мінімальна

зарплата

1 134 грн.)

На пенсійне страхування

33,2%

 

356,24 грн.

(1 073 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

363,21 грн.

(1 094 грн. х 33,2 %)

33,2%

 

365,86 грн.

(1 102  грн. х 33,2 %)

33,2%

 

371,18 грн.

(1 118  грн. х 33,2 %)

33,2%

 

376,49 грн.

(1 134  грн. х 33,2 %)

На випадок безробіття

1,5%

 

16,09 грн.

(1 073  грн. х 1,5 %)

1,5%

 

16,41 грн.

(1 094  грн. х 1,5 %)

1,5%

 

16,53 грн.

(1 102   грн. х 1,5 %)

1,5%

 

16,77 грн.

(1 118   грн. х 1,5 %)

1,5%

 

17,01 грн.

(1 134   грн. х 1,5 %)

У звязку з тимчасовою втратою працездатності

1,9%

 

20,39 грн.

(1 073  грн. х 1,9 %)

1,9%

 

20,79 грн.

(1 094  грн. х 1,9 %)

1,9%

 

20,94 грн.

(1 102   грн. х 1,9 %)

1,9%

 

21,24 грн.

(1 118   грн. х 1,9 %)

1,9%

 

21,55 грн.

(1 134   грн. х 1,9 %)

Від нещасного випадку на виробництві

1,51%

 

16,21 грн.

(1 073  грн. х 1,51 %)

1,51%

 

16,52 грн.

(1 094  грн. х 1,51 %)

1,51%

 

16,64 грн.

(1 102   грн. х 1,51 %)

1,51%

 

16,88 грн.

(1 118   грн. х 1,51 %)

1,51%

 

17,12 грн.

(1 134   грн. х 1,51 %)

 

 

 

 

Сплата єдиного внеску та страхових внескiв суб’єктами господарювання, якi знаходяться на спрощенiй системi оподаткування

З 01.01.2011 набули чинностi Закон України “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування” та Податковий кодекс України, якими визначено, що нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування здiйснюються суб'єктами малого пiдприємництва, якi сплачують єдиний податок або фiксований податок, у порядку, визначеному Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування". 
   Єдиний та фiксований податки сплачуються на рахунок вiдповiдного бюджету в розмiрi частини єдиного податку або фiксованого податку, що пiдлягають перерахуванню до цих бюджетiв вiдповiдно до норм Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва" та Закону України "Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян" (крiм єдиного податку, який сплачується у сiчнi 2011 року за останнiй звiтний (податковий) перiод 2010 року). При цьому розподiл коштiв єдиного податку або фiксованого податку на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та/або до Пенсiйного фонду України Державним казначейством України не здiйснюється. 

   Таким чином, 

   1. Для роботодавцiв (юридичнi або фiзичнi особи), якi обрали спрощену систему оподаткування єдиний внесок сплачується на загальних пiдставах, тобто iз суми нарахованої заробiтної плати за видами виплат, якi включають основну та додаткову заробiтну плату, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", суми винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими договорами та з iнших сум, визначених у статтi 7 Закону України “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування” (див. роздiл База нарахування єдиного внеску). 
   Як було сказано вище, розподiл коштiв єдиного податку або фiксованого податку Державним казначейством України не здiйснюється, тобто органи Пенсiйного фонду вже не отримують 42 % або 10 % вiдрахувань вiд сплати вiдповiдних податкiв, тому сплачувати єдиний внесок до Пенсiйного фонду необхiдно в повному обсязi. 
   Щодо порядку сплати 57 % нарахованого єдиного податку на рахунки органiв Пенсiйного фонду України в складi єдиного внеску, у разi коли така сума перевищує суму нарахованого єдиного внеску, враховуючи роз’яснення Мiнiстерства фiнансiв України, повiдомляємо наступне. 
   Вiдповiдно до статтi 12 Закону України “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування” (далi-Закон) Пенсiйний фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань надає роз’яснення з питань застосування законодавства про збiр та ведення облiку єдиного внеску. 
   Вiдповiдно до пiдроздiлу 8 Перехiдних положень Податкового кодексу встановлено, що з 1 сiчня 2011 року нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску здiйснюються суб'єктами малого пiдприємництва, якi сплачують єдиний податок або фiксований податок у порядку, визначеному Законом. 
   Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску. Порядок нарахування, обчислення i сплати єдиного внеску визначається виключно цим Законом та прийнятими вiдповiдно до нього нормативно-правовими актами (стаття 8 Закону). 
   Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.03.2000 № 507 “Про роз’яснення Указу Президента України вiд 3 липня 1998 р. № 727” не визначає порядок нарахування i сплати єдиного внеску, а роз’яснює порядок застосування окремих норм Указу Президента України вiд 03.07.1998 № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва”. 
   Роботодавцi зобов'язанi сплачувати єдиний внесок за найманих працiвникiв, нарахований за вiдповiдний мiсяць, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним мiсяцем. 

   За перiоди з 01.01.2004 до 01.01.2011 
   Якщо юридична або фiзична особа – суб’єкт пiдприємницької дiяльностi знаходилася на спрощенiй системi оподаткування (сплачувала єдиний податок, для ФО - СПД можливо i фiксований податок), то управлiння Пенсiйного фонду України в районах, мiстах i районах у мiстах Днiпропетровської областi рекомендовано було по платниках, якi працюють на спрощенiй системi оподаткування, керуватись механiзмом зарахування страхових внескiв, визначеним правлiнням Пенсiйного фонду України у листах вiд 16.01.04 № 373/14, вiд 24.02.04 № 1732/04, вiд 26.02.04 № 1831/04 та вiд 19.03.04 № 2645/04, а саме: частина суми єдиного податку зараховується в рахунок сплати страхових внескiв, нарахованих на фонд оплати працi працiвника. 
   Зарахування страхових внескiв здiйснювалося на пiдставi платiжного документа, який пiдтверджує сплату єдиного податку (завiренi органом Пенсiйного фонду копiї платiжного доручення або iншого документа, що є пiдтвердженням про внесення готiвки у вiдповiднiй платiжнiй системi), поданого платником одночасно з поданням до управлiння Пенсiйного фонду щомiсячного Розрахунку суми страхових внескiв за формою додатка № 23 до Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України, затвердженої Постановою правлiння Пенсiйного фонду України вiд 19.12.2003 № 21-1 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 16 сiчня 2004 року за № 64/ 8663, а також на пiдставi даних органiв Державного казначейства України або iнших фiнансових органiв про перерахування до бюджету Пенсiйного фонду частини суми єдиного податку. 
   У разi якщо частина, яка спрямовується до Пенсiйного фонду вiд суми сплаченого єдиного податку (42 %), за звiтний мiсяць перевищувала суму нарахованих до сплати страхових внескiв за цей же звiтний мiсяць (33,2 %, 31,8 %, 32,3 %, 32 %) то вона зараховувалася в рахунок сплати внескiв звiтного мiсяця, а надлишок – в рахунок сплати страхових внескiв наступних мiсяцiв. 
   Якщо частина, яка спрямовувалася до Пенсiйного фонду вiд суми сплаченого єдиного податку (42 %), за звiтний мiсяць була менша за суму нарахованих до сплати страхових внескiв за цей же звiтний мiсяць (33,2 %, 31,8 %, 32,3 %, 32 %), то платнику необхiдно було здiйснювати доплату Пенсiйному фонду – рiзницю не пiзнiше нiж через 20 календарних днiв iз дня закiнчення звiтного мiсяця. 
   Кожний платник самостiйно визначав в якому розмiрi потрiбно доплатити страховi внески з урахуванням частини, що надходить до Пенсiйного фонду вiд єдиного податку за звiтний мiсяць (або не сплачувати), виходячи iз загальної суми нарахованих внескiв, зазначеної у дод. № 23. 
   Страхувальник несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть самостiйно визначених ним сум для щомiсячного розрахунку з Пенсiйним фондом. 

   2. Для фiзичних осiб за себе та за членiв своєї сiм’ї, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi. 
   Вiдповiдно до Закону № 2464 суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi обрали спрощену систему оподаткування (єдиний, фiксований податок) нараховуватимуть, обчислюватимуть та сплачуватимуть єдиний внесок вiдповiдно до цього Закону. 
   Зазначена категорiя страхувальникiв самостiйно визначає для себе розмiр єдиного внеску, який не може бути меншим мiнiмального страхового внеску на мiсяць та не бiльше максимального. 
   З 1 сiчня 2011 року для фiзичних осiб-пiдприємцiв незалежно вiд обраного способу оподаткування, мiнiмальний страховий внесок за сiчень –березень становить по 326,53 грн щомiсячно, за квiтень – липень 2011 року – 333,12 грн. 
   З 06.08.2011 введено в дiю Закон України вiд 07.07.2011 № 3609-VI «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», згiдно з яким з серпня 2011 року суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi обрали спрощену систему оподаткування, звiльняються вiд сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. 
   Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування сплачують єдиний внесок за себе та членiв своєї сiм’ї у виглядi авансових платежiв до 20 числа мiсяця, наступного за мiсяцем, за який вiн сплачується. Остаточний розрахунок здiйснюється до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним роком (за 2011 рiк – до 20.01.2012). 

   За перiоди з 01.01.2004 до 01.01.2011 
   Протягом 2004 року вiд фiзичних осiб, платникiв спрощеної системи оподаткування Пенсiйний фонд отримував 42 % вiдрахувань вiд сплати єдиного податку та 10 % вiдрахувань вiд сплати фiксованого податку. Доплати до розмiру мiнiмального страхового внеску не вимагалося. Пiдприємець – спрощенець має право самостiйно здiйснити доплату до мiнiмального розмiру страхового внеску. 

   2005 рiк. 
   Iз 01.01.2005 року з набуттям чинностi Закону України вiд 23.12.2004 № 2285-IV “Про Державний бюджет України на 2005 рiк” статтею 45 встановлено, що: 
   - до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2005 роцi належать: у повному обсязi єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва, фiксований податок та фiксований сiльськогосподарський податок; 
   - до набрання чинностi Законом про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi платники єдиного податку сплачують страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне та пенсiйне страхування у порядку та на умовах, визначених спецiальним законодавством з питань справляння таких внескiв, зi сплатою юридичними особами єдиного податку у розмiрi 50% дiючих ставок (спец. законом з нарахування та сплати страхових внескiв є Закон № 1058 – передбачає нарахування та сплату внескiв на загальних пiдставах). 

   Отже, з 01.01.05 по 30.03.05 включно (у перiод дiї Закону № 2285) органи ПФУ не отримували вiд казначейства частки коштiв вiд сплаченого єдиного податку. На виконання вимог Закону № 1058 платники зобов’язанi були нарахувати та сплатити 32% на загальних пiдставах. 
   Законом України “Про державний бюджет України на 2005 рiк” встановлено на 2005 рiк фiксований розмiр страхових внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування для фiзичних осiб – суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування (фiксований податок, єдиний податок), та членiв сiмей зазначених осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi, у розмiрi мiнiмального страхового внеску, визначеного Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”, на мiсяць на кожну особу. 
   При мiнiмальнiй заробiтнiй платi з 1 сiчня 2005 року - 262 грн кожний пiдприємець, який обрав особливий спосiб оподаткування за I квартал 2005 року повинен був сплатити за себе фiксований розмiр страхових внескiв в загальнiй сумi 248,82 грн., яка складалася iз 83,84 грн. за сiчень (32 % вiд 262 грн.), 83,84 грн. за лютий та 81,14 грн. за 30 днiв березня. 
   З набуттям чинностi з 31.03.2005 року Закону України вiд 25.03.2005 №2505-IV “Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України” вiдповiдно до статтi 48 встановлено, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2005 року належать: єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва та фiксований податок (крiм частини цих податкiв, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування) та у повному обсязi фiксований сiльськогосподарський податок. 
   У Прикiнцевих положеннях Закону № 2505 визначено, що сплата та зарахування до бюджетiв i державних цiльових фондiв сум єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва та фiксованого податку здiйснюються у порядку та на умовах, якi дiяли до 1 сiчня 2005 року. 
   Тобто, з 31.03.2005 вiдновлюється розподiл органами казначейства сум податкiв, сплачених платниками спрощеної системи оподаткування. 
   З 14.04.06 набув чинностi Закон України № 3583, яким, визначено, що частина внескiв, яка була сплачена в складi податкiв за I квартал 2005 року i не надiйшла на рахунки управлiнь ПФУ в зв’язку з тим, що органи Державного казначейства не здiйснювали перерозподiл податкiв, не вважається заборгованiстю до Пенсiйного фонду . 
   Тобто, не вважається недоїмкою тiльки та частина внескiв, яка не отримана вiд органiв Державного казначейства, однак несплачений залишок пiдприємець повинен перерахувати на рахунок Пенсiйного фонду безпосередньо сам (лист ПФУ вiд 12.05.06 № 5946/03-20, погоджений з К.Ляпiною – головою Ради пiдприємцiв України при КМУ). 
   Наведемо приклад: Вiдповiдно до дiючого законодавства кожний пiдприємець, який обрав особливий спосiб оподаткування, за I квартал 2005 року повинен був сплатити за себе фiксований розмiр страхових внескiв в загальнiй сумi 248,82 грн., яка складалася iз 83,84 грн. за сiчень, 83,84 грн. за лютий та 81,14 грн. за 30 днiв березня. 
   За кожний мiсяць I кварталу 2005 року пiдприємець сплатив фiксований додаток по 100 грн. До бюджету Пенсiйного фонду повинно було б надiйти 30 грн. (по 10 грн. за кожний мiсяць кварталу). 
   Враховуючи вимоги Закону № 3583 такий пiдприємець зобов'язаний перерахувати до Пенсiйного фонду 218,82 грн. фiксованого розмiру страхового внеску, розрахованого, як: 83,84 грн. за сiчень + 83,84 грн. за лютий + 81,14 грн. за 30 днiв березня мiнус 30 грн., якi повиннi були б надiйти до ПФУ вiд сплаченого ним податку за три мiсяцi I кварталу 2005 року. 
   Частка вiд податку за I квартал 2005 року, яка не надiйшла на рахунки Фонду (в нашому прикладi це 30 грн.) не вважається недоїмкою i примусовому стягненню з пiдприємцiв не пiдлягає, але фiксований розмiр, який зменшено на цю частку, пiдлягає обов'язковiй сплатi. 

   За перiод з 31.03.2005 по 31.12.2005, а також протягом 2006, 2007, 2008 рокiв вiд фiзичних осiб, платникiв спрощеної системи оподаткування Пенсiйний фонд отримував 42 % вiдрахувань вiд сплати єдиного податку та 10 % вiдрахувань вiд сплати фiксованого податку. Доплати до розмiру мiнiмального страхового внеску не вимагалося. Пiдприємець – спрощенець має право самостiйно здiйснити доплату до мiнiмального розмiру страхового внеску. 

   2009 рiк 
   З 01.01.2009 по 30.04.2009 вiд фiзичних осiб, платникiв спрощеної системи оподаткування Пенсiйний фонд отримував 42 % вiдрахувань вiд сплати єдиного податку та 10 % вiдрахувань вiд сплати фiксованого податку. Доплати до розмiру мiнiмального страхового внеску не вимагалося. Пiдприємець – спрощенець має право самостiйно здiйснити доплату до мiнiмального розмiру страхового внеску. 
   З 01.05.2009 по 05.11.2009 дiяла Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2009 №366 “Про сплату внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування”. (Чинна з 01.05.2009). 
   Згiдно з Постановою КМУ № 366 фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування (фiксований податок, єдиний податок) та члени сiмей зазначених осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi та не перебувають з ними у трудових вiдносинах зобов’язанi були сплачувати до Пенсiйного фонду страховi внески, щомiсячний розмiр яких, з урахуванням частини фiксованого або єдиного податку, яка згiдно Закону України “Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян та Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi”, що перераховується органами Державного казначейства України на рахунки органiв Фонду у розмiрi 10 та 42 вiдсоткiв вiдповiдно, не може становити менше мiнiмального розмiру страхового внеску за кожну особу. 
   Враховуючи розмiр мiнiмальної заробiтної плати у 2009 роцi мiнiмальний страховий внесок для зазначених осiб становив у: 
   - травнi - червнi – 207,50 грн., 
   - липнi - вереснi – 209,16 грн, 
   - жовтнi – 215,80 грн. 
   
   Особи, мають мали право визначити для себе розмiр страхового внеску, який перевищує мiнiмальний, але не може бути бiльший розмiру страхового внеску, обчисленого вiд максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страховi внески. 
   Оскiльки, у 2009 роцi, максимальна величина становила 10035 грн, щомiсячна сума самостiйно встановленого внеску, з урахуванням частини фiксованого або єдиного податку, не могла перевищувати 3331,62 грн. 
   Щомiсячний розмiр такого страхового внеску визначався як рiзниця мiж визначеним особою розмiром страхового внеску та частиною вiдповiдного податку, що спрямовувалася органами Держказначейства України до бюджету Пенсiйного фонду України. 
   
   Сплата страхових внескiв здiйснювалася у строки визначенi ч. 6 ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування», а саме щоквартально, протягом 20 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного кварталу, а саме: 
   за травень та червень 2009 року – до 20 липня 2009 року; 
   за липень-вересень 2009 року – до 20 жовтня 2009 року; 
   за жовтень – до 20 сiчня 2010 року. 
   
   Указом Президента України вiд 02.11.2009 №890/2009 «Про зупинення дiї окремих постанов Кабiнету Мiнiстрiв України», з 05.11.2009 було зупинено дiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.2009 № 366 (набрав чинностi 05.11.2009). 
   З 26.03.2010 постанова 366 втратила чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2010 № 278. 
   Тобто постанова дiяла протягом травня – жовтня 2009 року. 
   Ухвалою Апеляцiйний адмiнiстративний суд, вiд 13.07.2010, № 2а-4456/09/2670 постанова 366 визнана незаконною та скасованою. 
   
   2010 рiк З 01.01.2010 по 30.06.2010 вiд фiзичних осiб, платникiв спрощеної системи оподаткування Пенсiйний фонд отримував 42 % вiдрахувань вiд сплати єдиного податку та 10 % вiдрахувань вiд сплати фiксованого податку. Доплати до розмiру мiнiмального страхового внеску не вимагалося. Пiдприємець – спрощенець має право самостiйно здiйснити доплату до мiнiмального розмiру страхового внеску. 
   З 17.07.2010 року набрав чинностi Закон України “Про внесення змiн до законiв України “Про Державний бюджет України на 2010 рiк” та “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”. 
   Вiдповiдно до зазначеного Закону фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування (фiксований податок, єдиний податок), та члени сiмей зазначених осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi та не перебувають з ними у трудових вiдносинах, зобов’язанi з 01.07.2010 сплачувати страховi внески у розмiрi, який визначається ними самостiйно. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фiксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсiйного фонду України, повинна становити не менше мiнiмального розмiру страхового внеску за кожну особу та не бiльше максимального розмiру страхового внеску. 
   Враховуючи розмiр мiнiмальної заробiтної плати у 2010 роцi мiнiмальний страховий внесок для зазначеної категорiї осiб становив: 
   - липень – вересень – 294,82 грн на мiсяць, 
   - жовтень – листопад – 301,12 грн на мiсяць, 
   - грудень – 306,10 грн. 
   
   Оплату необхiдно було здiйснити: 
   за III квартал 2010 року – до 20 жовтня 2010 року; 
   за IV квартал – до 20 сiчня 2011 року. 
   
   Платникам, якi не сплатять суми страхових внескiв у розмiрi не менше мiнiмального страхового внеску у термiни до 20 жовтня 2010 року та 20 сiчня 2011 року надсилається розрахунок сум, якi пiдлягають сплатi за квартал з урахуванням частини сум єдиного або фiксованого податкiв разом з вимогою про їх сплату для узгодження. 
   Суми несплачених страхових внескiв стягуються у порядку, встановленому статтею 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”. 
   Сплата внескiв платниками здiйснюється на рахунки органiв Пенсiйного фонду, вiдкритi в установах ВАТ “Державний ощадний банк України”, 
   
   Згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011 № 3609-VI «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» фiнансовi санкцiї (штраф, пеня) та адмiнiстративнi стягнення, а також примусовi стягнення органами виконавчої служби за несплату внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування фiзичними особами – суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування, не застосовуються. 
   Нарахованi органами Пенсiйного фонду України суми зазначених фiнансових санкцiй та не сплаченi фiзичними особами – суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування, пiдлягають списанню.