У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Дочірні категорії

 • Графiки прийому
 • Робота зі зверненнями громадян
 • Телефони "гарячих" ліній
 • Права та обов'язки громадян
 • Запитання-відповіді

  - моя донька навчалась в вищому навчальному закладі з 2000 року по 2005 рік. З 2004 року, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до страхового стажу зараховуються періоди, за які сплачено внески до Пенсійного фонду. Яким чином  необхідно сплатити внески за період навчання доньки з січня 2004 року по серпень 2005 року?

   

  Право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування визначено у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набрав чинності з 1 січня 2004 року.

  За період до набрання чинності Законом періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

           Відповідно до статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» добровільну участь у страхуванні мають право брати особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

           Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування».

           Отже, якщо майбутній пенсіонер не працює, навчається або працює за кордоном, то страховий стаж йому зараховується за умови його добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

           Заяву про добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування подають до фіскальних органів за місцем проживання, форма якої визначена в додатку 3 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованим у Мін’юсті України 07.05.2015 за № 508/26953, з одночасним наданням документу, що посвідчує особу.

   

  - під час навчання в медінституті періодично працював у нічні зміни. Чи зараховується до спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, час навчання в медінституті, час роботи?

  Зарахування до спеціального стажу, який дає право на призначення пенсії за вислугу років, часу навчання в навчальних закладах чинним законодавством України не передбачено. Однак усі періоди Вашої роботи під час навчання будуть зараховані до спеціального стажу за умови, що Ви були прийняті на посаду (що підтверджено відповідними наказами медичного закладу про зарахування та звільнення з роботи), робота на якій зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

   

  -  працював трактористом 23 роки в сільськогосподарському підприємстві, яке на сьогодні ліквідовано та відсутні правонаступники. Як підтвердити спеціальний стаж?

  При призначенні пенсії на пільгових умовах за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній для підтвердження спеціального виробничого стажу приймаються уточнюючі довідки підприємства, установи, організацій або їх правонаступників.

  У довідці повинні бути зазначені: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

  У разі ліквідації підприємства, на якому працювала особа, та відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, які зараховуються у виробничий стаж для призначення пенсії на пільгових умовах, здійснюється відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 за № 1231/13105).

  На виконання цієї постанови при головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області створено Комісію з питань підтвердження періодів роботи, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

  Комісія розглядає заяви, ухвалює рішення про підтвердження стажу роботи або про відмову в підтвердженні такого стажу та у строк не пізніше п’яти робочих днів від дня його прийняття направляє це рішення до територіального управління Пенсійного фонду, а також повідомляє заявнику про прийняте  рішення.

  У разі незгоди з прийнятим рішенням заявник має право звернутись за захистом порушеного права до Пенсійного фонду України або до суду.

   

   

   

  - маю 15 років загального стажу роботи, з яких 13 років працювала на Крайній Півночі. Чи матиму право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення 50 років?

  Відповідно до статті 1 Тимчасової Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.1993 жінки, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, мають право на пенсію за віком по досягненню 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років.

  Оскільки жінка, пропрацювала в районах Крайньої Півночі 15 календарних років, а також не має 20 років загального стажу роботи, право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років у неї відсутнє.

   

  - маю стаж електрогазозварника 8 років 4 місяці на підприємстві, яке зараз знаходиться в стані банкрутства. Як я можу оформити пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2?

  Умови призначення пенсії за віком на пільгових умовах визначені статтею 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

  Згідно пункту “б” цієї статті право на пенсію за віком на пільгових умовах мають, зокрема, чоловіки, зайняті повний робочий день на роботах в шкідливих і важких умовах праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, після досягнення 55 років і при наявності 30 років страхового стажу, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

  Чоловікам, які мають не менше половини стажу на зазначених роботах
  (6 років 3 місяці), за наявності передбаченого загального стажу роботи, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням встановленого законодавством пенсійного віку (60 років) на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

  До заяви про призначення пенсії за віком на пільгових умовах додаються документи, передбачені Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, та уточнююча довідка, яка видається підприємством, установою, організацією де працювала особа, або їх правонаступниками.

  Якщо підприємство знаходиться у стадії ліквідації, довідки, необхідні для призначення пенсії, в тому числі на пільгових умовах, видає ліквідатор, який в період ліквідації виконує обов’язки керівника.

  У разі ліквідації підприємств, установ та організацій без визначення правонаступника для підтвердження пільгового стажу особа надає документи, перелік яких визначено пунктом 11 Порядку підтвердження періодів роботи, які зараховуються в трудовий стаж для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1 (далі – Порядок 18-1).

  Рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні в установленому порядку приймаються Комісією з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі – Комісія), які створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та місті Києві та до складу яких обов'язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної інспекції України з питань праці та на засідання яких можуть запрошуватись консультанти, експерти та фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

  Оскільки підприємство, на якому працював дописувач, знаходиться в стані банкрутства, для визначення права на пенсію необхідно подати до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації), разом з іншими документами, уточнюючу довідку, видану ліквідатором.

  • Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

   юбжд

  • Призначення пенсiй
  • Спеціальні пенсії
  • Іноземні пенсії
  • Перерахунок пенсій

   Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік» з 01.05.2016 підвищено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 1130 грн.

   Перерахунок пенсій з 01.05.2016 було проведено шляхом перерахунку мінімальних розмірів пенсій, надбавок, підвищень.

   Пенсіонерам які станом на 01.05.2016 працювали, провадили діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, перерахунок пенсії не проводився.

   Після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

   Непрацюючим пенсіонерам перерахунок мінімального розміру пенсії за віком, призначеної відповідно до статті 28 Закону України  “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, яка призначена до 01.10.2011 року, за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу, а мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 року за наявності у чоловіків 35, а у жінок - 30 років страхового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1130 грн.

    

   Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність було  проведено перерахунок, незалежно від факту роботи:

   • пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною",
   • мінімального розміру пенсії по втраті годувальника,
   • мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців; підвищень, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
   • підвищень, передбачених Законом України “Про жертви нацистських переслідувань”,
   • мінімальних розмірів пенсій по інвалідності  внаслідок аварії на ЧАЕС, щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
   • щомісячної державної адресної допомоги на догляд інвалідам війни та учасникам бойових дій.

    

              З 01.05.2016 року проведено перерахунок надбавки, призначеної                          відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць - 1399 грн.

              З 1 грудня поточного року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становитиме 1247 грн.

              Виходячи із зазначеного прожиткового мінімуму розмір пенсії пенсіонера, який не працює, буде перераховано пропорційно набутому страховому стажу з урахуванням зазначеного прожиткового мінімуму. При цьому, з 01.12.2016 року буде проведено перерахунок надбавки, призначеної                          відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць - 1544 грн.

  • Виплата пенсій
 • Опитування