Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» регулює відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

Виключно цим Законом визначаються:

  • принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
  • коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;
  • види пенсійних виплат;
  • умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат;
  • пенсійний вік чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на призначення пенсії за віком;
  • мінімальний розмір пенсії за віком;
  • порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням;
  • порядок використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування;
  • організація та порядок здійснення управління в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Для окремих категорій громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.

Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються відповідно цим Законом, іншими законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо Ви студент і отримуєте пенсію по втраті годувальника?

Моїй доньці 19 років, вона студентка, отримує пенсію по втраті годувальника. Вона хоче вийти заміж, народити дитину і продовжити навчання. Чи буде вона після цього отримувати пенсію?
 

         Відповідно до статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію в разі втрати годувальника, зокрема, мають діти-студенти до закінчення навчального закладу, але не більше, ніж до виповнення їм 23-річного віку.

         Члени сім'ї померлого годувальника вважаються такими, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні, або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів існування.

         Таким чином, при виконанні всіх умов пенсія в разі втрати годувальника за померлого батька доньці-студентці, яка вийшла заміж, виплачуватиметься і надалі.